• პატრიარქის დალოცვა

  პარტნიორები

 • მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში

   გამოქვეყნებულია: 12-03-2015, 11:13

  2014 წლს სექტემბერ-ნოემბერში საქართველოს მეცნიერებისა და განთლების სამინისტრომ ჩაატარა მოსწავლეთა ტურნირი საბუნებისმეტყველო საგნებში (მტბ) საჯარო და კერძო სკოლების მე-9 კლასის მოსწავლეთათვის. კონკურსის მონაწილეები სხვადასხვა სამეცნიერო პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში ავლენენ კვლევით უნარ-ჩვევებს, რაც გამოიხატება: შესაბამისი თეორიის დამუშავებაში, ექსპერიმენტის დაგეგმვასა  და განხორციელებაში, მონაცემების აღრიცხვის   და ანალიზის, დასკვნების გამოტანის, საკუთარი  ვერსიების დამაჯერებლად წარმოდგენაში, აგრეთვე  სამეცნიერო დისკუსიისას ამ ვერსიის დაცვაში.  ტურნირი ჩატარდა  ორ ეტაპად - 1.დაუსწრებელი და 2.დასწრებული ტური. 

    დაუსწრებელი ტური.

  მიღებული 10 სამეცნიერო კვლევითი ამოცანიდან სკოლას შეეძლო შეერჩია მინიმუმ 5 დავალება 10-დან, ჩვენ  შევასრულეთ ათივე ავალება, ტურნირზე წარვადგინეთ  ორი გუნდი. გაიმარჯვა ორივე გუნდმა.

     დასწრებულ ტურში გაიმარჯვა გუნდმა   X 3  

  ხელმძღვანელი - თინათინ ლაღიძე  გუნდის წევრები  მე-9 კლასის მოსწავლეები:  მელიქიძე ელენე;   გიორგიძე რუსუდანი;თოთლაძე სოფიკო. დიდი მადლობა მათ ასეთი საინტერესო თამაშისათვის.

   

   

  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში
  მოსწავლეთა ტურნირი ბიოლოგიაში


Free counters!