• პატრიარქის დალოცვა

    პარტნიორები

  • სკოლაში ფუნქციონირებს  საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით შექმნილი კათედრები, რომლებშიც გაერთიანებულია  საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებელი.დამტკიცებულია კათედრის დებულება.

    კათედრის მიზანია: ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის და სკოლის მისიიდან გამომდინარე სწავლების სამივე საფეხურზე  ეროვნული სასწავლო გეგმის  მოთხოვნების ხარისხიანად შესრულების უზრუნველყოფა.

Free counters!