• პატრიარქის დალოცვა

  პარტნიორები

 • კომბეგაშვილი გვანცა - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - გრანტი
  ჭადაშვილი ზაზა - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - გრანტი
  ტაბატაძე თეონა - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - გრანტი
  მაჭანკალაძე თაკო - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - გრანტი
  ნინო სხირტლაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისამართალმცოდნეობაგრანტი
  ასმათ ნასყიდაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისოციალურ-პოლიტიკურიმეცნირებებიგრანტი
  გიორგი კანკია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობებიგრანტი
  თეონა ლავრელაშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდიპლომატიურიგრანტი 
  ვახტანგ ცანავა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიმართვის სისტემებიგრანტი.
Free counters!