• პატრიარქის დალოცვა

  პარტნიორები

 • მოსწავლეთა მიღება

   გამოქვეყნებულია: 18-07-2014, 19:28
   
   
   
   
  "აია–GESS"–ში I-IV კლასში მოსწავლეები მიიღებიან გასაუბრებით, V-კლასიდან კი ისინი მისაღებ გამოცდებს ინგლისურ ენასა და მათემატიკაში აბარებენ.

  I კლასის მოსწავლეების მიღებისათვის საჭირო საბუთები:

  • დაბადების მოწმობა (ორიგინალი) და ასლი ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული

  • ორი ფოტოსურათი (3X4-ზე)

  • ცნობები მშობლების საქმიანობის შესახებ

  • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები

  • ჯანმრთელობის ცნობა

  • ხელშეკრულება - ივსება სკოლაში

  • განცხადება - ივსება სკოლაში

  • ანკეტა - ივსება სკოლაში
Free counters!